„Nemigen van hasonló játék-sport-művészet, amely ilyen könnyen képes a társadalmi beilleszkedés játékszabályaira ennyire tiszta eszközökkel megtanítani a fiatalságot. Egy különleges szellemi vetélkedő az életben, amely egyszerű és hatásos elvegyülést és kiválasztódást kínál életkortól, származástól, vagyoni helyzettől függetlenül az érvényesülésre – bárkinek- , aki hajlandó a szabályokat megtanulni és betartani.”

 

Idézet Bilek István Esztétikai élmény-e a sakkozás című újságcikkéből.

 

            „Ha a sakk tudomány,

                                                           akkor nem valami egzakt.

            Ha művészet,

                                                           akkor túlságosan is meghatározott.

            Ha játék,

                                                           akkor túl komoly.

            Ha szerető,

                                                           akkor túl követelőző.

            Ha szenvedély,

                                                           akkor nem túl kifizetődő.

            Ha élet,

                                                           akkor túl szomorú.

 

            Aki azt mondja, hogy érti a sakkot,

 

                                                           nem ért semmit.

 

Idézet Temesi Ferenc : A kínai sakk rövid története című újságcikkéből, amelyet Bilek Istvánnak ajánlott egy hajdani szimultán parti emlékére.

 

 

 

 

 

 

A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár közhasznú szervezet 1998 szeptember 29-én alakult. Tevékenysége alapvetően három részre osztható: sakkoktatás (képzés, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés), sport (versenyzés), szervezés és rendezés (sakkversenyek, program- és eseménysorozatok lebonyolítása).

 

Az egyesületet nem sakkjátékosok, nem igazolt sakkozók alapították, létrejöttét semmiféle felsőbb szerv nem sugallta és nem kezdeményezte. Az alapítást alulról szerveződően és önkéntesen olyan civilek határozták el, akik szeretik ezt a játékot és fontosnak tartják megismertetni az ifjúsággal és népszerűsíteni az egész civil társadalomban.

 

Alapító tagok: Alföldi Zsolt, idősebb Bánszegi Attila (1940 - 2003), Bánszegi Attila, Farkas Ferenc, Kozma Kálmán (1946 - 2004), Malomsoki László, Módos Dániel, Riez Béla, Sebestyén Imre, Túri József (1957 - 1998), Zámbó Attila.

 

Egyesületünk jelenlegi tagjai: Alföldi Máté, Alföldi Zsolt, Balya Gábor, Bánszegi Attila, Bánszegi Rebeka, Brettschneider András, idősebb Brettschneider József, ifjabb Brettschneider József, Brettschneider Máté, idősebb Csaba Lajos, ifjabb Csaba Lajos, Dékány Lajos, idősebb Farkas Ferenc, ifjabb Farkas Ferenc, Jung István, Kiss István, Komlósi Tibor, Kun Zoltán, Malomsoki László, Módos Dániel, Pászti Csaba, Pászti István, Riez Péter, Salamon Péter, Sebestyén Gábor, Sebestyén Imre, Székelyhidi Tamás, Vinkovits László, Varga Ferenc, Zámbó Attila.

 

A 2004-2005-ös versenyévadban a tagokon kívül versenyengedéllyel, illetve játékengedéllyel rendelkező sakktársaink:   ifjabb Gonda László Fide mester, dr. Bencze László Fide mester, Farkas Gyula Fide mester, ifjabb Kukel Imre, Sarok Péter, Gúzs László, Szinável Zsolt, Pallag György, Pallag Gergely, Ruff László, Vértesaljai Antal, Szegő János, Kiss Balázs, Horváth Miklós, idősebb Gonda László.

 

Közhasznú szervezetünk 6 évi munkával mára odáig jutott, hogy működésünk valamennyi területén sokszínű, változatos program-lehetőségeket és nagyszámú a legkülönbözőbb igényeket is kielégítő versenyzési lehetőségeket tudunk biztosítani a szerencsére mind nagyobb számú érdeklődő számára. Állandó jellegű programjainkkal heti rendszerességgel jelentkezünk. A felnőtt sakkedzéseken és a gyermek és ifjúsági sakk-képzéseken túl szakköröket tartunk általános iskolások és közép-iskolások részére is. A péntek esti edzések egyre többször zajlanak mesterek irányításával és vezetésével: Farkas Gyula Fide mester 1999 évtől, Gonda László Fide mester 2003 évtől kezdődően kapcsolódott be az egyesületünknél zajló munkába.

 

2004 évben értük el eddigi legnagyobb sportsikerünket: egyesületünk csapata megnyerte a megyei sakk csapatbajnokságot! Egyesületünket bemutató kiadványunkkal egyrészt szeretnénk méltó módon megünnepelni és emlékezetessé tenni a megye bajnokság megnyerését, másrészt végigtekintünk az elmúlt évek legfontosabb eseményein, bemutatjuk népszerű és hagyományos rendezvényeink sorát, betekintést nyújtunk mestereink és legjobb sakkozóink játszmáiba.

 

Természetesen megragadjuk az alkalmat arra is, hogy megköszönjük azt a sok segítséget és támogatást, amit az elmúlt időszakban kaptunk. TÁMOGATÓINK anyagi, erkölcsi és természetbeni segítsége, támasza és juttatásai nélkül nem működhetnénk... KÖSZÖNJÜK!

 

Természetesen megragadjuk az alkalmat arra is, hogy újra kérjük valamennyi eddigi és reményeink szerint jövőbeni támogatónkat, hogy segítsék elő közhasznú szervezetünk még hatékonyabb működését. Bízunk benne, hogy  - elismerve azt a tényt, hogy ez a kis és fiatal egyesület erején felül teljesítve rendezi meg a térség civil élete és sport szakmai értelemben is jelentős programjait, és megismerve egyesületünket - egyre többen lesznek azok, akik támogatásra méltónak ítélik közhasznú tevékenységünket.

 

Három fontos idézet alapszabályunkból:

- "Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt."

- "Az elnökség tagjai tisztségük betöltéséért díjazásra nem jogosultak, az egyesület működésével kapcsolatban felmerült indokolt költségeiket maguk viselik."

- "Az egyesület által szervezett rendezvényeken, az egyesület által meghatározott rendben bárki részt vehet."

 

Három fontos tény a sakkal kapcsolatban:

Javítja a memóriát, tervszerű és logikus gondolkodásra tanít és késztet, valamint fejleszti a problémamegoldó képességet.

 

A sakk nemcsak egy remek kikapcsolódási és szórakozási lehetőség, nemcsak egy értelmes szabadidő eltöltési lehetőség, hanem tudományosan bizonyítottan nevelő és képességfejlesztő, vitalitást, szellemi frissességet megőrző eszköz és módszer is.

 

Közhasznú szervezetünk működési szintjét folyamatosan "tágítjuk". A kisbériek és az ászáriak mellett más településekről ( Bakonysárkány, Kerékteleki ) is vannak tagjaink, szimpatizánsaink. Tárkányról, Császárról és Rédéről is történtek már érdeklődő megkeresések, Bakonyszombat-helyen sakk-készletekkel segítettük a helyi sakkverseny megrendezését. A jövőre nézve is sokat ígérő együttműködést kezdtünk kialakítani móri sakkbarátainkkal.

 

Igyekszünk továbbra is jó hírét kelteni egyesületünknek és településeink-nek, és mindenképpen szeretnénk a sakkot kedvelő civilek, a sakkbarátok körében kivívott megbecsülésünket megőrizni és megtartani.

Március 15-ei sakkverseny. Vinkovits László és Farkas Ferenc.

 

 

Kedves Sakkbarátok!

 

 

Engedjék meg, hogy Ászár Község Képviselő-testülete nevében tisztelet-tel köszöntsem Önöket.

 

Az utóbbi időben örömmel tapasztaltam, hogy községünkben egyre több civil szervezet alakult, melyek közül a második legnagyobb épp az Önök egyesülete.

 

Ez az egyesület azért fontos az önkormányzat számára, mert a legfiatalabb korosztálytól a legidősebb korosztályig bezárólag összefogja az embereket, gondolkodásra, egymás iránti tiszteletre, versenyszellemre és kitartásra nevel. A hétköznapi életben naponta van szükség ezekre a tulajdonságokra. Sokszor a helyes döntések meghozatalához nincs másra szüksége az embernek, mint a józan paraszti eszére és megfontoltságára. Ezen emberi tulajdonságok erősítésében nagyon sokat segít a sakk.

 

Babits Mihály „Az írástudók árulása” című művében így ír a gondolko-dásról:
 

„Ahol a gondolkodás, ott lakik a lelkiismeret is:
nem a lábban, vagy a kézben, hanem a fejben.”

 

 

És még egy gondolat: Mivel az Önök egyesülete Kisbéren és Ászáron egyaránt tevékenykedik, így a két település szétválása ellenére a kisbéri és ászári sakkozók továbbra is partnerei maradtak egymásnak, eredményesen együttműködnek, a közös célokat egymással összefogva valósítják meg. Jövőbeni tevékenységükhöz a képviselő-testület nevében további sok sikert és eredményes versenyzést kívánok.

 

 

dr. Árvai Lajos
polgármester

 

  Farkas Gyula

1958. 06. 19.

FIDE mester

Élő: 2216

Lövő SE, Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár

1971 ben a MÁV-DAC sakkcsapatában kezdtem sakkozni, ahol megyei ifi bajnok és II. osztályú sakkozóként az OB-II. sakkcsapat tagja lettem. 1977-1979 között a H. Mereszjev SE sakkszakosztályánál a katonaságom alatt az Országos Ifjúsági Csapatbajnokságot nyert csapat tagja lettem és a Dr. Nagy Géza emlékversenyen megszereztem - két normateljesítés után – a mesterjelölti minősítést.

Farkas Gyula (I .o.) – Horváth Miklós (mj)                Caro-Kann védelem B 14

Fonyód 1979

1.e4,c6 2.d4,d5 3.exd5,cxd5 4.c4,Hf6 5.Hc3,Hc6 6. 7.Fg5,e6 8.Fd3,0-0 9.0-0, Hb4 10.cxd5,Hxd3 11.Vxd3,exd3 12.Bfe1,Fe6 13.He5,Be8 14.f4,g6 15.h3 ,Hh5 16.Ve3,Hg7 17.g4,Fxg5 18.fxg5,f6 19.gxf6,Vxf6 20.Vg3,Bf8 21.Bf1, Ve7 22.Hf3,Vb4!? 23.Bf2,Bf6 24.Baf1,Vaf8 25.Ve5,Va5 26.Hg5,Bxf2 27.Bxf2,Be8? (itt Bxf2 kellett volna) 28.Hxe6,Hxe6 29.Hxd5                 1:0

Leszerelésem után 1979 ben a Győri Spartacus sportolója lettem. 1980-ban a PMSC, majd 1981-1982-ben a TUNGSRAM SC az Országos Csapatbajnokság legfelső osztályban (OB-I.) játszó sakkcsapatában folytattam pályafutásomat. 1983-1986-ban a Győri Izzó SE sakkszak-osztályának edző-éljátékosa, majd 1985-től a vezetője is lettem. 1987–ben újra a PMSC OB-I. csapatában játszottam, amikor az alább leírt partinak köszönhetően is teljesítettem a mesteri cím normakövetelményeit, ezért a Nemzetközi Sakkszövetség kongresszusa úgy döntött, hogy az elért eredmények alapján a minősítésem: FIDE mester.

Tolnai Tibor (f 2430) - Farkas Gyula (2325)             Spanyol megnyitás C65

Eger 1987

1.e4,e5 2.Hf3,Hc6 3.Fb5,a6 4.Fa4,Fc5 5.0-0,b5 6.Fb3,Vf6!? (újítás! Ami ebben a partiban fényesen bevált) 7.c3,Hge7 8.d4,exd4 9.e5!? (vonalnyitás a középen rekedt király ellen),Hxe5 10.Hxe5,Vxe5 11.cxd4!? (inkább Be1!),Fxd4 12.Vf3,d5 13.Hc3,c6 14.Ff4,Vf5 15.Bfe1,Fe6 16.He2,Fxb2 17.Bab1,Ff6 18.Ve3,0-0 (sötét végre biztonságba tudta tenni a királyát, világosnak nincs kompenzációja az anyagi hátrányért) 19.Vc5,d4 20.Fd6,Vxc5 21.Fxc5,d3 22.Fxe6,fxe6 23.Hf4,d2 24.Bxe6,Bfd8 25.Bd1,Kf7 26.h4,Hg6 27.Be4   0:1

1988-tól a 2004-ig – augusztusban átigazoltam a Lövő SE NB-II-es sakkcsapatához - az Ajkai Bányász SK sportolója voltam -, ahol több osztályban OB-I-, OB-I/B- és OB-II. többnyire az 1-2-es táblákon játszottam, de egy-egy idény erejéig nagyobb sorszámú táblákon (3-8.) is szerepeltem.

Farkas Gyula (f 2215) – Orsó János (f 2275)             Sziciliai védelem B30

Balatonalmádi-Ajkai Bányász 1995

1.e4,c5 2.Hf3,e6 3.Hc3,Hc6 4.g3,g6!? (gyengék a sötét színű mezők) 5.d4,cxd4 6.Hxd4,a6!? (sok a gyaloglépés) 7.Fg2,Fg7 8.Fe3,Hge7 9.Vd2,He5? (ez már hiba 0-0 kellett volna) 10.Ve2,Vc7 11.0-0,Hc4?? (a vesztő lépés!) 12.Hcb5!!,axb5 13.Hxb5,Vc6 14.Vxc4,0-0 15.Vb4,d6 16.c4,e5 17.Bfd1,Fe6 18.b3, Bfd8 19.Hxd6,Ff8 20.c5,Hc8 21.Hxb7,Bxd1+ 22.Bxd1,Bxa2 23.Hd8,Va6 24.Ff1,Va8 25.Hxe6,fxe6 26.Vc4,Vc6 27.b4,Ba4 28.Vb3,Kf7 29.b5,Vxe4 30.Fh3,Vc4 31.Bd7+,Ke8 32.Vxc4,Bxc4 33.Bc7,Kd8 34.Bxc8+                            1:0

Dr. Imecs László (2245) – Farkas Gyula (f 2216)     Sziciliai védelem B34

Bp. Spartacus-Ajkai Bányász 2000

1.e4,c5 2.Hf3,Hc6 3.d4,cxd4 4.Hxd4,Vb6 5.Hb3,Hf6 6.Hc3,e6 7.Fe3,Vc7 8.a3!?,a6 9.f4,d6 10.Fe2,b5 11.Ff3,Fb7 12.Ve2,Fe7 13.g4,0-0 14.g5,Hfd7 15.Vf2,b4 16.axb4,Hxb4 17.0-0-0!? (Ha5! a futár ütésével az állás egyenlő, egyébként sem jó terv belesáncolni sötét támadásába),Bfc8 18.Bd2!?,a5 19.Hd4,a4 20.Kb1,Va5 21.Hb5,Hc5 22.Vg2,Fa6 23.Ha3,Bab8 24.Fe2!? (Ka1,Vb6 25.Bb1 jobb lett volna) ,Fb7 25.Ff3!?,Va8 26.e5?,He4! 27.Be2,dxe5 28.fxe5,Hd5!! (Hc3+ 29.bxc3,Fxf3 30.Hxf3,Hd5+ 31.Kc1,Fxa3 32.Kd2,Hxc3 -+ a jobb míg a tett lépés a szebb, hiszen az ütésben álló tiszt ütése azonnali vesztő lépés lenne Hc3+ miatt) 29.Hab5,Hec3+ 30.bxc3,Vc3+ 31.Kh1,Fxf3 32.Hxf3,Bxb5 33.Hd4,Bb7 34.Bf2,Fh3!              0:1

Az 1999-2000 bajnoki évben másodigazolásként edző-játékosként kerültem az egyesülethez. Az első táblán három idényben, míg az utóbbi években a második táblán játszom. Az itt eltöltött idő alatt a stabil középmezőnyből az élmezőnybe tartozó, majd 2003-2004-évben bajnokságot nyert csapattá váltunk. Az utóbbi években a csapatbajnokságok mellett ritkábban nyílik alkalmam egyéni versenyeken részt venni, ezért értékes a 2001-ben rendezett Kisbér Open-en elért második helyezésem.

Farkas Gyula (f 2230) – Vértesaljai Antal (mj)         Sziciliai védelem B56

1.e4,e6 2.d4,d5 3.e5,c5 4.c3,Hc6 5.Hf3,Vb6 6.Fd3,cxd4 7.cxd4,Fd7 8.Fc2,Hge7!? (Hb4! kellett volna) 9.Hc3,Hg6 10.0-0,Fe7 11.a3?!,0-0 12.Vd3,f6 13.exf6,Fxf6 14.Fe3,Bac8 15.h4,Bf7 16.Ha4,Vc7 17.Hc5b6!? (Fe8!) 18.Hxd7,Bxd7 19.Bac1,Vd8 20.Fa4,Bc7 21.h5 (játék az egész táblán),Hge7 22.Ff4,Bb7 23.Fb5,Hb8 24.Ve2,Kf7?! 25.Bfe1,Bxc1? 26.Vxe6+,Kf8 27.Bxc1,a6 28.Fd3,h6?? Vd7 29.Vxd7,Hxd7 30.Fxa6 még játszható bár az is csak a lépésszámot emelte volna, gyakorlatilag sötét állása veszve van) 29.Fd6,b5 (elnézi a kötést, bár segítség már nem volt Hbd7 31.Fg6 fejezi be a küzdelmet) 30.Bc8!        1:0

A megyei csapatbajnokságon nagyon hamar mutatkozott a rendszeres sakkedzések hatása, bár az alábbi játszmámban a szerencse (az ellenfél túlzott önbizalma miatt elkövetett hibák) volt a meghatározó tényező.

Czebe Attila (IM 2520) - Farkas Gyula (f 2230) B33

Kisbér Tata 2001

1.e4,c5 2.Hf3,Hc6 3.d4,cxd4 4.Hxd4,Vb6 5.Hb3,Hf6 6.Hc3,e6 7.Fd3,a6 8.Fe3,Vc7 9.0-0,b5 10.f4,d6 11.Vf3,Fb7 12.Vh3,h5!? (korai ellentámadás, előbb a király biztonságára kellett volna gondolni!) 13.Kh1,Hg4 14.Fg1,0-0-0 15.Fe2, Fe7!? (Kb8! jobb lett volna) 16.Fxg4,hxg4 17.Vxg4,Ff6 18.Hd5!,Vb8 (ezt nem látta sötét 15. Lépésnél, nincs jó helye a vezérnek) 19.e5? (kihagyja a nyerést c4! Vonalnyitás a király elleni támadással) ,dxe5 20.Hb6+,Kc7 21.dxe5,Hxe5 22.Vg3,Bd6! 23.Bad1,Bh5 24.Hc5,Bg5 25.Hxa6!?,Fxa6 26.Vc3+,Bc6! 27.Va5,Bxb6! (ezt hagyta figyelmen kívül világosa a tisztáldozatnál) 28.c4,bxc4 29.Fe3,Hc6 30Vxg5+,Fxe5 31.Bxf7,Fe7 32.Ff4+,e5            0:1

Az edzésterveket a játékosok szintjéhez, az igényeik és a kívánságaik figyelembe vételével próbálom – a mai napig is - elkészíteni. Az egyesületben eltöltött időszakban nem csak sakktársakra, de barátokra is szert tettem, így nagyon jó szellemű igazi baráti csapat tagja lehetek. A fejlődést a megyei csapatbajnokság mellett a szépszámú hazai rendezésű versenyen és a különböző kupákon elért egyéni és csapat eredmények mutatják. Befejezésül a múltat idéző játszmákon túl egy a mostani 2004-2005 évi csapatbajnokságról.

Farkas Gyula (f 2216) – Szabó Lajos (F 2083)           Francia védelem C02

Zoltek SE II. –Kisbér I.

1.e4,e6 2.d4,d5 3.e5,c5 4.c3,Hc6 5.Hf3,Vb6 6.Fd3,Fd7!? (pontatlan cxd5 a jó) 7.dxc5,Fxc5 8.Ve2,a6? (ez már komoly hiba a5 kellett volna, ami a jó folytatás) 9.0-0,f5 10.a4,a5 11.Ha3,Fxa3 12.Bxa3,Vc7 13.Fb5,g6 14.Fe3,Hge7 15.Fc5,h6 16.Fd6,Vd8 17.c4,dxc4 18.Bd1,Hd5 19.Fxc4,Hce7 20.Fxe7,Vxe7 21.Fxd5,exd5 22.Bxd5,Fc6? (az utolsó hiba, bár 0-0 23.Bd6,Be6 24.Hd4,Ff7 25.Bg3,Bac8 26.Ve3,Vc7 27.Bdxg6,Fxg6 28.Bxg6 +- után a játszma sorsa eldőlt, de még egy ideig eltartott volna az előny értékesítése) 23.Bd6,Kf7 24.Hd4,Bad8 25.Vc4+,Kg7 26.He6+             1:0

Remélem a csapat fejlődés töretlen lesz, aminek eredményeként, a közeli jövőben, kivívjuk a jogot arra, hogy a Magyar Nemzeti Csapatbajnokság második vonalában is – NB-II. – játszhassunk.

 

Farkas Gyula
FIDE mester

 

                                                                                               

                   K I S B É R I                 O P E N                        

 

A Kisbér város sakkbajnoka cím elnyerésért kiírt, nyílt, egyéni sakkverse-nyünket 2000 év során rendeztük meg először. Rendezvényünk 2003 óta a FIDE által jegyzett nemzetközi értékszám-szerző verseny, amelyre az ország minden tájáról és a határainkon túlról is szép számmal érkeznek sakkozók. Egyesületünk legrangosabb sakkeseménye, amely a kezdeti 2 napos versengésből előbb 3, majd 4 napossá vált, legutóbb már egyben Komárom-Esztergom megye nyílt, egyéni sakkbajnoksága is volt.

A versenyt hagyományosan Kovács Ernő nemzetközi versenybíró vezeti közmegelégedésre. Csapatunk sakkozóinak kiváló felkészülési lehetőséget nyújt „hazai pályán” a verseny, valamint a sakkbaráti kapcsolatok ápolását és újak kialakulását is elősegíti például a résztvevők számára tartott ászári pincelátogatás és borkóstolás alkalmával is.

 

Az eddigi győztesek: 2000 Fehérvári Tamás        2001 Szelényi Norbert

                                   2002 Krizsány László        2003 Gonda László

                                   2004 Gonda László           2005 Borosova Zuzana

                                                                                               

                   M  A  J  Á  L  I  S    -     K  U  P  A                     

 

1999-ben az első Majális-Kupa sakk csapatverseny megrendezésekor még elfértünk egy kis büfé előterében és a nevező négy csapat sakkozói két játszmát kellett, hogy váltsanak egymással, mire megfőtt a debreceni. Azóta „kinőttünk” egy tanácskozási nagytermet és jelenleg a Sportcsarnok ad otthont legnagyobb létszámú, közel 100 fős rendezvényünknek. A több mint 20 csapat részvételével megtartott, majálisi hangulatú versenyeken bárki részt vehet és nagy nevekből álló gárdák is könnyen „megégethetik” magukat, mert 2x15 perc alatt bármi megtörténhet, de a végén mindig a Tapolca nyer!

 

Az eddigi győztesek: 1999 Móri SE                    2000 Turul SE Tatabánya

                                   2001 Turul SE Tb.             2002 Tapolca

                                   2003 Tapolca                     2004 Tapolca

                                   2005 Tapolca  

 

                                                                                                                       

          M E G Y E I         C S A P A T B A J N O K S Á G    

 

Egyesületünk 2004 év őszén már a hetedik versenyévadot kezdte meg a Komárom-Esztergom megyei sakk csapatbajnokságban. A 2000/2001-es és a 2004/2005-ös bajnokságok során két csapattal neveztünk. Nézzük a száraz tényeket, adatokat, lássuk a statisztikát:

É V           LÉTSZÁM       PONT              ÁTLAG            HELYEZÉS

 

1998/1999       13 csapat         42,5                 3,542               10. hely

1999/2000       11 csapat         54                    5,4                     5. hely

2000/2001       12 csapat         60,5                 5,5                     4. hely

                                                22                    2                      12. hely

2001/2002         8 csapat         24,5-8              3,5                     8. hely

2002/2003       10 csapat         38                    4,222                 6. hely

2003/2004         9 csapat        57,5                 7,19                   1. HELY

2004/2005       12 csapat         77,5                 7,045                 2. hely

                                                36                    3,27                 11. hely

 

A legutóbbi két évadban NB II-es osztályozó mérkőzésre jogosító helyezést sikerült elérnünk, ami tekintettel a Komárom-Esztergom megyei sakk csapatbajnokság erősségére és színvonalára komoly eredménynek számít, valamint bizonyítja sakkozóink folyamatos fejlődését.

                                                                                                                                  NB II.          OSZTÁLYOZÓ    MÉRKŐZÉSEK           

 

2004.05.16.     Budapest         Barcza Gedeon SC – Sakkbarátok     8,5-3,5

2004.06.06.     Kisbér              Sakkbarátok – Barcza Gedeon SC     2,5-9,5

 

2004-ben nem volt szerencsénk a párosítással, hiszen a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk, amit talán az is alátámaszt, hogy ellenfelünk 3. helyezést ért el az NB II-ben a 2004/2005-ös versenyévadban.

 

2005.05.21.     Kisbér              Sakkbarátok – Péti Munkás TE          7,5-4,5

2005.06.12.     Pét                   Péti Munkás TE – Sakkbarátok          4-8

 

Kettős győzelemmel vívtuk ki az NB II-es szereplés lehetőségét!!!

 

dr. Bencze László     

1944.07.08.

FIDE mester

Élő:     f2299

Dunaharaszti, Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár

 

A hetvenes évek közepén kezdtem találkozni a kisbéri sakkbarátokkal a Gamma gyártelep ebédlőjében, ahol később a csapattalálkozókat is rendeztük. Emlékszem, hogy az egyik trükkös feladvány megoldásán szegény Kozma Csaba mérgelődött a legjobban. Joggal. Az állás: világos: Ke1, Ba1, c2              sötét: Kd4, Bb2, b7, c7      Világos indul és 3. lépésben nyer.

 

A 2002-es bledi olimpián is volt sok olyan játszma, ami bizonyította: bárki ellen lehet nyerni. Tessék: Drasko, M. (F2509) - Ventura, S. (F2192)

1. d4 Hc6 2. d5 He5 3. e4 e6 4. f4 Hg6 5. dxe6 fxe6 6. Fd3 b6 7. Ve2 Fb7 8. Hf3 Fe7 9. g3 Hf6 10. c4 0-0 11. Hc3 Fc5 12. Fd2 d5 13. e5 Hg4 14. Bf1 d4 15. He4 Ve8 16. Hfg5 + - Hh6 17. Vh5? Hxe5! - + 18. Ve2 Hxd3+ 19. Vxd3 Hf5 20. 0-0-0 h6 21. Hf3 Va4 22. Hxc5 bxc5 23. Kb1 Bab8 24. b3 Fe4 25. Vxe4 Bxb3+ 26. Ka1 Ba3 27. Vb1 Kh7 28. Bc1 Bb8 29. Vc2 Va6 30. Fe1 d3 31. Vd2 He3 32. Ff2 Hxf1 33. Bxf1 Vxc4 34. Bb1 Vc2 35. Vxc2 dxc2 36. Bc1 Bb1+ 37. Bxb1 cxb1V+ 38. Kxb1 Bxf3 39. Fxc5 a6 0 - 1

 

Sok mester sem tudja, hogy Bástya és Futó nyer-e, vagy sem a Bástya ellen. Tukmakov (F2570) így játszott egy bieli versenyen. Az állás: világos: Kg2, Bh6, Fd2 sötét: Ke4, Bd7 

 

1. Fb4 Bf7 2. Fd6 Bf5 3. Bh4+ Kd5 4. Ff4 Ke4 5. Kg3 Bf7 6. Fg5+ Ke5 7. Ba4 Kd5 8. Ff4 Bb7 9. Kf3 Bb3+ 10. Kg4 Bb7 11. Ba6 Bf7 12. Kf3 Bb7 13. Bd6+ Kc5 14. Bd8 Kc4 15. Ke4 Be7+ 16. Fe5 Bh7 17. Bc8+ Kb3 18. Bc3+ Kb4 19. Bc1 Bd7 20. Fd4 Bh7 21. Kd3 Bh3+ 22. Fe3 Bh7 23. Bb1+ Ka5 24. Kc4 Bh4+ 25. Fd4 ( Ez az un. "philidori állás", amely már nyerő !) - Ka6 26. Bb6+ Ka5 27. Bf6 Bh7 28. Fc3+ 1-0 vagy 27. -, Bg4 28. Bf1 Ka6 29. Bf7 1-0.

 

Tehát: az ellenséges király alapsorra szorítása úgy, hogy ne mehessen a futó színével ellentétes sarok felé, és mindezt 50 lépésen belül. Így meg van a védekezés receptje is. Végezetül egy rettenet! Ez is olimpiai játszma!                   Amonatov, F. (F2518) - Wilkenson, S.

1. e4 d6 2. f3 Fe6 3. Hh3 c5 4. c4 Ha6 5. b3 Hb4 6. a3 Va5 7. axb4 Vxb4 8. Fa3 Va5 9. Hc3 Hf6 10. Fb2 Vxa1 11. Vxa1 Fc8 12. Hb1 Hg8        1 - 0

Remélem ez a négy téma nemcsak szórakoztató, de tanulságos is volt valamennyiünk számára! Jó munkát, jó egészséget kívánok minden sakkbarátnak!

 

Szövegdoboz:  Balya Gábor

1951.11.03.

Élő: 1663

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár

 

A sakkjáték alapjaival ugyan gyermekkoromban megismerkedtem, de azt senkitől nem tanultam és negyvenes éveimig nem is gyakoroltam, más sportágakat űztem. SAKK-SAKKBARÁTOK- múltidézés... Kisbér sakkcsapata a 70-80-as években, a megyei bajnokságban játszott Dr. Bencze László mester irányításával. Játékosok: Kozma, Kardos, Kiss, Kun, id. Malomsoki, Vágvölgyi ...stb. /a teljesség igénye nélkül /, főtámogató Gamma Művek Kisbér volt. A 80-as évek közepe táján a sakkszakosztály megszűnt, s így szervezettség hiányában űr keletkezett a helyi sakkéletben.

 

Nem sok idő elteltével azonban ismét igény jelentkezett a sakkozásra, úgy a " régiek ", mint a felnövő ifjúság részéről is. Hiszen ismerjük, mint a szenvedélybetegek, úgy a sakkot igazán szeretők sem bírják sokáig szenvedélyük megvonását. Így aztán újra indult spontán a sakkélet. Először csak a sportcsarnokban sakkoztunk / de néha akár éjfélig is /, jeles ünnepeinkre meghívásos versenyeket szerveztünk, vagy egy-egy autónyi emberrel oda-vissza alapon sakkozni voltunk a környező településeken Császártól - Csatkáig. Egyre többen lettünk, az érdeklődők száma nőtt.

 

Valaki egyszer aztán kitalálta, hogy alakítsunk 4+1 fős csapatokat és a téli időszakban őszi-tavaszi csapatbajnokság keretében játszunk, összefogva a játékot kedvelők immár széles táborát. Jöttek Ászárról, Bakonysár-kányból, iparosok, iskolások, tanárok, a sportcsarnok, utcák, fantázia nevű csapatok. Belegondolva azért ez nem kevés embert jelentett, esetenként 35-40 főt, akik mind hazai sakkozók voltak. Kisbér- Ászár, akkor még együtt volt, Bakonysárkányt mindig is hazaiaknak tekintettük. Alig hiszem, hogy ma ennyi aktív hazai sakkozónk lenne. Éveken keresztül élt a mondás:

"Ha péntek, akkor sakk."

 

Általában az akkori KPM-nél, ill. a Tűzoltók kistermében voltak a fordulók, melyek befejeztével a sorozatokat minden évben jól sikerült bankett zárta. Nem szabad megfeledkeznünk egy, az ezekben az években induló és a mai napig tartó versengés kezdetéről, amit a két szomszédvár Kisbér és Ászár vív egymással. Évről- évre presztízs kérdés az itt elért eredmény, de az elért pontok számától és az időközben beállt változásoktól függetlenül a két település sakkozói közötti tisztelet és az azon alapuló baráti viszony, úgy gondolom példamutató.

 

A péntek esti versengésekben, mint említettem, fantázia nevű csapatok is részt vettek. A csapatok egyikét úgy hívták: Sakkbarátok csapata. Tagjai: Balás László, Kiss István, Kun Zoltán, Balya Gábor / névadó / cs. vezető. Egyesületünk 1998 évi alakulásakor a SAKKBARÁTOK EGYESÜLETE KISBÉR-ÁSZÁR nevet választotta, utalva a megnevezés szellemiségére. Én magam külön örülök a névválasztásnak, ezen keresztül annak, hogy ha nem is közvetlenül, de áttételesen az egyesület névadó keresztapja lehetek. SAKK-SAKKBARÁTOK... Az én emlékeim és bemutatkozásom most ennyi volt. A legújabb történésekről mások szólnak majd, de a múlt felidézése és megismerése a jelen és a jövő megértésének a lehetősége. A sakkról a világon már számtalan megállapítást tettek. Azok közül, hogy mi és hogyan igaz, vagy mi nem, ki tudná azt megmondani?! Álljon itt egy régi mondás, dönts Te tisztelt Olvasó!

 

" A SAKK, AZ ÉRTELEM MŰVÉSZETE "
/G.Selenius 1616 /

Kellemes hangulatú háziverseny Ászáron.

Baloldalon: Balya Gábor („keresztapa” ), Sebestyén Imre, Salamon Péter.

Jobboldalon: Kiss István, Varga Ferenc, Sebestyén  Gábor.

 

Szövegdoboz:  Farkas Ferenc

1964.08.19.

Élő: 1918

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár

 

Tárkány községből származom, ahol már kisgyerekként megtanultam sakkozni, mivel apám és a bátyám is jó sakkozó volt. Kisbérre 15 évvel ezelőtt kerültem. Hamar bekapcsolódtam az itteni sakkéletbe abban a hitben, hogy tudok sakkozni, aztán - amikor Sakkbarátokként beneveztünk a megyei sakkbajnokságba, és szembekerültem erős ellenfelekkel - kiderült, hogy csak szeretek. Csapatunk azóta is jó közösség, hosszú ideje összejárunk és rendszeresen sakkozunk. Az időközben sakkmesterek által is edzett csapatunk az indulás óta sokat feljődött, megcélozta már az NB II-be kerülést is - amelyre legnagyobb esélyünk 2004-ben volt - de az osztályozón az NB II-es budapesti csapat ellen ez még nem sikerült. Az viszont örömmel tölt el, hogy a fiam is jól sakkozik, jelenleg a jó játékerőt képviselő második csapatunk éltábláin játszik. Az alábbi – az előbb említett osztályozón győztesen megvívott - játszmámat azért választottam bemutatásra, hogy bizonyítsam, magasabban jegyzett ellenféllel szemben is van már esélyünk.

Sakkbarátok Egyesülete - Barcza Gedeon     SC NB II. osztályozó mérkőzés

Farkas Ferenc  -  Gyömbér Tamás 

1. d4 Hf6   2.c4 e5 3.dxe5 Hg4 4.Hf3 Fc5  5. e3 Hc6 6. Hc3 Hgxe5 7.Hxe5 Hxe5 8.Fe2 0-0  9.0-0 Be8  10.Vc2 a5  (majd Ba6-Bh6 tervvel) 11.He4 Fa7  12. Fd2 Fb8 13. Fc3 Ba6 14.Hg3 Fa7  15.Bd1 Vh4   16.Hf5 Vd8 17. Bd5 d6 18. Bxa5 Bxa5  19.Fxa5 Vg5 20.Hg3 Hxc4 (a  gyalog visszanyerése mellett fokozódik  a nyomás az e3 pontra) 21. Fxc7 (a 21.Vxc4 Vxa5 helyett a  gyalognyerést és a királyom elleni támadást is bevállaltam, mert a  futóm jó helyre került) Hxe3  22. fxe3 Bxe3  23. Kh1 Vc5   24.Vxc5 Fxc5   25.Fa5 Fe6  innentől a tiszt előnyt érvényesítettem. 1 – 0.

 

Mivel olyan partit kell bemutatnunk, amelyre büszkék vagyunk, ezért másodikként a fiam játszmái közül választottam egyet, melyet a megyei bajnokság 3. tábláján vívott I.osztályú ellenféllel szemben.

Somogyi Zoltán  Lángos Józsa SE, Tatabánya -  ifj. Farkas Ferenc  Sakkbarátok E.

1.e4 c5 2.Hf3 e6 3.d4 cxd4 4.Hxd4 a6 5.Hc3 b5 6.a3 Fb7 7.Fe3 d6 8.Fd3 Hf6 9.f4 Hbd7 10.0-0 Fe7 11.b4 Vc7 12.Fd2 Bc8 13.Ve1 Vb6 14.Fe3 Hg4 15.Hf5 Hxe3 16.Hxe3 Bxc3 17.Vxc3 Vxe3+ 18.Kh1 0-0 19.e5 Kh8 20.Bae1 Vb6 21.exd6 Fxd6 22.f5 exf5 23.Bxf5 Vc6 24.Vxc6 Fxc6 25.Bf1 He5 26.Bd1 Hxd3 27.cxd3 h6 (innen a tisztelőny és a futópár nyert) 0 – 1.

 

Dékány Lajos

Szövegdoboz:  1962.12.03.

Élő: F2137

Vértesi Erőmű SE,

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár

Tatabányán, 14 évesen ismerkedtem meg a sakk alapszabályaival. 1976 februárban iratkoztam be a Tatabányai Bányász Sport Club-ba (TBSC), Baráti Lászlót tartom edzőmnek, ő volt, aki komolyan foglalkozott velem. A 80-as évek végén meghalt, azóta saját magamat képezem. 1986-ban a TBSC sakkszakosztályát megszüntették, az Ajkai Bányászhoz kerültem és 1992-ben nemzetközi mesterjelölti szintet értem el. Megfelelő anyagi háttér és idő hiányában nehezebb előbbre jutni. Az ajkai munkám megszűnése után előbb Nyergesújfaluban, majd a tatabányai Komtávhőben ( most Tatabányai Turul SE ), jelenleg a Vértesi Erőmű NB II-es csapatában játszom. A Sakkbarátok csapatát a megyei bajnokságban, az egyesületi rendezvények és versenyek során ismertem meg. A komoly célokat kitűző gárdával megyei bajnokságot nyertem és az NB II-es osztályozón is részt vettem. Egyesületi tag vagyok, és vendég játékosként a megyei bajnokságban játszom itt, de nem mondtam le arról, hogy NB-s mérkőzéseket játsszam Kisbéren is.

 

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár - Barcza Gedeon SC Budapest

NB II-es osztályozó 2004.06.06. Radnai Ádám (F2185) - Dékány Lajos (F2150)

1. e4 c5 2. Hf3 Hc6 Itt reménykedtem hátha kijön a Vb6-os varim, de tudtam, hogy 3.Fb5 jöhet és jött atempó. 3. Fb5 d6 4. Fxc6 bxc6 5. 0-0 e5 6. c3 f5 7. d4 Ellenfelem "új" lépése, meg is lepett ! A felkészülésemnél alapul vett játszmájában 7. exf5 történt.
- cxd4 Sok-sok meditálás után... 8. cxd4 fxe4 9. Hg5 d5 10. dxe5 Fe7 Ff4-től féltem, mégha a Fritz enyhe sötét előnyt is mutat. 11. Hh3 e6-ra és más lépésekre számítottam, mert Vh5+ visszanyeri a tisztet. - g6  Vc7-re Ff4 nem tetszett, a drága időm meg megy ! 12. Hf4! Sajnos csak itt vettem észre, hogy Hh6 nem megy Hd5 miatt. - Fg5 13. Vc2 Fxf4 14. Fxf4 He7 15. Fg5 Vb6 16. Bc1 Fa6 17. Hc3 Fd3 Próba Vd2-re Hf5 18. Va4
0-0
Trükk időzavaromban ! 19. Hd1 Itt döntetlent ajánlott ellenfelem, amit elfogadtam, mert 22 percem maradt 22 lépésre.                 döntetlen               0,5 - 0,5

 

És egy játszma, ahol megfigyelhető játékstílusom:

Kisbéri Open 2004.04.01.  Dékány Lajos (F2150) - Székelyhidi Tamás (F1860)
1. d4 d5 2. Hf3 Hf6 3. Ff4 Ff5 4. c4 c6 5. Hc3 e6 6. e3 Fd6 7. He5!? He4?! 8. Vb3 Vb6 9. c5 Vxb3 10. axb3 Fe7? 11. g4 Hxc3 12. bxc3 Fc2 13. b4 ?!
( Kd2 jobb )- Hd7 14. Hd3 h5? 15. g5 h4 16. Kd2 Fxd3 17. Fxd3 Hf8? 18. Bhg1 Hg6 19. Fxg6! fxg6 20. Fe5 Bh5 21. f4 Kf7 22. b5 cxb5 23. Bgb1 Bhh8 24. Bxb5 b6 25. Kd3 bxc5 26. dxc5 Bhe8 27. Bb7 Bac8 ?? 28. Baxa7      1 – 0

 

Szövegdoboz:  Malomsoki László

1967. 11. 04.

Élő: 1858

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér Ászár

 

Gyermekkoromban, 8 évesen ismerkedtem meg a sakkal. Barátaimtól tanultam a lépéseket, a játék szabályait. Első verseny sakkélményemre 4. osztályos koromból emlékszem: az alsós csoportban elődöntőig jutottam, megelőzve mindenkit, aki addig engem a napköziben legyőzött. Az akkori győztesnél 14 éves korom óta jobb vagyok.

Édesapám játszott a Gamma csapatában, amely csapat szerepelt az akkori megyei bajnokságban. Elmélyült, pozíciós játékot játszott. Vele 15 évesen játszottam először döntetlent. Akkor én voltam a legboldogabb sakkozó gyerek. Egyesületi alapító tag vagyok. A sakkbarátaimmal már sok éve együtt játszunk, szervezzük a helyi versenyeinket. Az egyesületben - és annak megszületése előtt - az általános iskolások sakkoktatásával, versenyeztetésével 1993 óta foglakozom. Tanítványaimmal 3 évben egymás után eljutottunk az Országos Diákolimpiára. Közben elvégeztem egy sakkoktató tanfolyamot Debrecenben, jeles eredménnyel. Mindig önállóan képeztem magam. Ma a versenyzés kevésbé érdekel, a játék racionalitása, esztétikája, a taktika művészete ragad magával. A sakkozás mellett a  szőlészet - borászat a hobbim.

 

BGSC. - Sakkbarátok Egyesülete    2004. 05. 16.   NB II. osztálozó mérkőzés

Vezércsel  Malomsoki László (1858) – Veress Sándor (F 2185)

d4 d5 2. e3 Hf6 3. c4 c6 4. Hc3 Ff5 5. Hf3 e6 6. Fe2 Hbd7 7. 0-0 Fd6 8. cxd5 exd5 9. Fd3 Felajánlottam a cserét, de jóval rutinosabb ellenfelem elutasította.  9. - Fg4 10. e4 dxe4 11. Hxe4 Hxe4 12. Fxe4 Vc7 13. h3 Fh5 14. Fd2  0-0-0 ??? A félig nyílt c vonalra elsáncolni merész dolog. Ellenfelem lebecsült és győzelemre játszott. 15. Bc1 Hf6 16. Fd3 Ff4 17. Fe3 Hd5 18. Fxf4 Hxf4 19. Fe4 g6 20. Va4!!! Pengeélen táncolunk. Én 52, ellenfelem 35 perc alatt lépett 20-at. - He2+ 21. Kh1 Hxc122. Bxc1 Fxf3 23. Fxf3 Kb8 Ezt az állást számoltam  a 20. lépésben. A Király kilépett a kötésből, de a Vezérnek erre nem volt ideje! 24. d5 Bd6 25. dxc6 b6 26. b4  Nekem támadásom van, neki minőség előnye. 26. – Be8 27. Vb3 Bde6 28. Vc3 f5 29. a4 h5 Aki előbb átér, az győzhet. 30. a5 b5 31. g3 Bd8 32. Kg2 Bed6 Nem találja Bástyái helyét. 33. Vc5 Bd4 34. Vxb5 Ka8 35. Vc5 g5 36. b5 ! g4 ! 37. hxg4 hxg4  38. Fe2 B4d5 39. Vc3 Bd2 40. Ve3 B2d6  Teljes a káosz a sötét táborban. 41. b6 Vh7 42. c7 Vh3+ 43. Kg1 Bc8 44. Ff3+ ( Kicsit szebb Vf3+ )  1 - 0

 

Az I. Kisbér Open-en játszott kedvenc partim:

KISBÉR OPEN 2000. 03. 25.            IV. forduló

Malomsoki László - Salamon Endre

1. d4 Hf6 2. c4 c6 3. Hc3 d5 4. cxd5 cxd5 5. Hf3 e6 6. e3 a6  7. Fd3 Fd6  8. 0-0 0-0  9. Be1 Hc6 10. e4 dxe4 11. Hxe4 Hxe4 12. Fxe4 Fb4  13. Be2 Fd7 14. Vc2 f5 15. Fd3 Be8 16. Vb3 a5 17. Fg5 Vc8 18. Fxf5 Kh8 19. Fc2 Bf8 20. Vd3 g6 21.  Fh6 Bf5 22. Hh4 ( I. 22. - Bh4 23. Hxg6+ hxg6 24. Vxg6 támadással nyer );(II. 23. - Kg8 24. He7+ Kf7 25. Vxh7+ világos előnyével. ) ( III. 24. - Hxe7 25. Vxh7 matt ); 22. - He7 23. Hxf5 Hxf5 24. Ff4 Ff8 25. g4 Hg7? 26. Fe5 Fc6 27. h4 Vd7 28. h5 Fb5 Rosszul értékeli az állást, minőségelőnyére törekszik, miközben a Királyállása rendkívül szellős. Fonom a matthálót... 29. Ve3  Fxe2 30. hxg6 ( 30. - hxg6 31. Vh3+ Kg8 32. Fxg6 nyer ) 30. - Kg8 31. Vh6 He8 32. gxh7+     Sötét feladta, mert:  32. - Kf7 33. Fg6+ ( Nem kell a h8 Vezér, mert: 33. Vxf8+ Kxf8 34. h8V+ Ke7 35. Vh4+  Kf7 36. Vh7+ Kf8 37. Vxd7 Vezérelőnyöm van,, de nincs matt. )  33. - Ke7 34. Vg5+ Hf6 35. Vxf6 matt

 

Egy sötéttel játszott emlékezetes játszmám:

Nyergesújfalu - Sakkbarátok            MCSB 2000.

Szicíliai védelem  Kiss István (1836) – Malomsoki László (1937)

1. e4 c5 2. d3 Hc6 3. f4 e6 4. g3 g6 5. Fg2 Fg7 6. c3 Hge7 7. Fe3 b6 8. Hd2 0-0 9. h4 d5 10. h5 Fb7 11. hxg6 hxg6 12. Vg4 d4 13. cxd4 cxd4 14. Vh4 Be8 15. Ff2 Hb4 16. Ke2 Fh6 17. Vh7+ Kf8 18. Hc4 Fxc4 19. dxc4 Bc8 20. 3 d3+ 21. Kd2 Hc2 22. Bb1 Bxc4 23. g4 Hxa3 24. bxa3 Bc2+ 25. Ke3 Vd4+ 26. Kf3 Vxf2+ matt.  0 - 1

 

Bajnoki meccs Gonda és Farkas mesterekkel az éltáblákon.

 

                                                                                                                                                               

   ÁSZÁR   –   KISBÉR   SAKK   CSAPATMÉRKŐZÉSEK

Ez az a sakkversenyünk, amelyből tulajdonképpen „kinőtt, megszületett”, egyesületünk… Ahol a két „szomszédvár” presztízs összecsapásában minden sakkbarát – a legkisebb kisiskolásoktól az idősebb sakkozókig – megmutathatja, hogy mire képes és ahol az is kiderül, hogy GENS UNA SUMUS ahogy a sakkozók jelmondata mondja! Bizony sokan nem tudják, hogy e nemes versengés egy vita, egy veszekedés miatt és okán jött létre. S ki tudná megmondani, ha akkor hajdanán nem vonnak le a Németh Feri úgymond „jogosulatlan” szerepeltetése miatt annyi pontot az ászári csapattól, amennyi pont elég volt ahhoz, hogy a kisbériek nyerjék a bajnokságot… Szóval ha nem így történik, akkor lenne-e Ászár - Kisbér sakk csapatmérkőzés, lenne-e Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár közhasznú szervezet?! De mivel úgy történt, ahogy történt megtörtént a kihívás „a mérkőzésre, amelyen nem lehet jogosulatlanul szerepeltetni senkit, mert bárki játszhat”. Hát így történt…

 

1997. február 23-án lezajlott az I. Ászár – Kisbér sakk csapatmérkőzés 9 táblán. Minden táblán 6 játszmát váltottak az ellenfelek. A valós erősor-rendben való leülés érdekében a versenykiírás szerint az első 3 táblán 3-mal, a második három táblán 2-vel fel kellett szorozni az elért pontszámo-kat. A győzelmet Ászár szerezte meg 4 táblagyőzelemmel, 2 döntetlen és 3 vereség mellett. Ászár az első négy táblán aratta győzelmeit Bánszegi, Módos, Riez, Túri sorrendben Malomsoki, Bujna, Komlósi, Farkas ellen.

EREDMÉNY: 24-30              55,5-52,5         4gy      2d        3v        1-0

 

1998. március 1-én a II. Ászár – Kisbér  összecsapáson Kisbér taktikázott az összeállításnál. A négyes táblától kezdve minden táblán fölényes győzelemben bíztak és abban, hogy ezzel mindhárom összevetésben jobbak lesznek. Túri József áthúzta a kisbériek csapatvezetőjének és legjobbjának Malomsoki Lászlónak a számításait, aki kettejük párharcában 4-0-ás állásnál kénytelen volt lecserélni saját magát. A Bánszegi, Módos, Riez, Túri, Sebestyén G., id.Bánszegi, Németh, Nagy, Sebestyén I. összeállítású ászáriak véghez vitték azt a bravúrt, hogy felszorzás nélkül is nyertek a Csaba, Bujna, Farkas, Malomsoki (Vinkovits), Kiss (Komlósi), Kozma, Kun, Pászti (Gyurák), Balya összetételű kisbériek ellen.

EREDMÉNY: 29-25              67 – 41            3gy      1d        5v        2-0

1999. április 24-én a III. Ászár – Kisbér rangadón a résztvevők számának emelése katasztrofális arányú ászári vereséghez vezetett. Bebizonyosodott amit már addig is lehetett látni, hogy a kisbériek több jó sakkozót tudnak csatasorba állítani. A 15 táblán lebonyolított versenyen lett először a legjobb pontszerző Pászti István, amit még többször megismételt később.

EREDMÉNY: 35,5-54,5        102-168           4gy      2d        9v        2-1

 

2000. április 15-én a IV. Ászár – Kisbér mérkőzésen már 18 táblán csapott össze a két rivális csapat. Az ászáriak megerősítették együttesüket, a kisbériek valamivel gyengébb összeállításban érkeztek, mint egy évvel korábban. Farkas Gyula Fide mester, Sebestyén Gábor és Németh Ferenc 100 %-os teljesítményt ért el, ami megmutatkozott a végeredményben is.

EREDMÉNY: 58,5-49,5        224-154           6gy      5d        7v        3-1

 

2001. április 22-én az V. Ászár – Kisbér sakk meccs jegyzőkönyve hiányzik, de tudvalevőleg Ászár nyert, mert a VI. mérkőzés jegyzőkönyvében rögzítették a 6 év alatti összesített állást is. Ettől az évtől kezdve „kategóriákon” belül mindenki játszott mindenkivel, így ezután a táblagyőzelmek nyilvántartása értelmét vesztette.                               4-1

 

2002. március 30-án a VI. Ászár – Kisbér csapatmérkőzésen 24 fő részvétele mellett fölényes kisbéri győzelem született, az ászáriakon még az sem segített, hogy a régi kisbéri megyei csapat sakkozója Bierbauer Imre Ászárt erősítette.

EREDMÉNY: 15-57              51 – 129                                              4-2

 

2003-ban a VII. Ászár – Kisbér presztízs összecsapáson megszűnt a felszorzás és létrejött a legvalószínűtlenebb eredmény 118 lejátszott sakk játszma után az állás                59 – 59            ! ! !                              4,5-2,5

 

2004. április 04-én a VIII. Ászár – Kisbér –en, 34 résztvevő 97 partit váltott, Komlósi Tibor már Ászárt „erősítette”, ifjú Farkas Ferenc szintén, így kétség sem férhetett a hazaiak győzelméhez.            51-46               5,5-2,5

 

2005. április 17-én a IX. Ászár – Kisbér sakk rangadón a közel 40 fő 16 táblán vívta küzdelmét, amelynek során 96 partira került sor. Az utóbbi 2 év kiegyenlített erőviszonyai mellett is újra a házigazdák örülhettek.

Jövőre jön a TIZEDIK!!! Ki gondolta volna?!           54-42               6,5-2,5

 

Szövegdoboz:  Bánszegi Attila

1964.11.05.

Élő: F2105

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár

 

Első sakkélményemet a mai napig gyakorta felemlegetem, elmesélem az éppen rosszabbul szereplő gyerekeknek, kezdőknek, hogyan lettem a kisdobosok versenyén úgy utolsó, hogy minden játszmámat elbuktam. A sakkjáték odaadó szeretete akkor gyermekként és most felnőttként ugyanúgy megvolt, megvan bennem. Mégis a legszebb pillanatok azok voltak, amikor még Édesapámmal sakkozhattam, az igazi siker az, ha együtt, egy csapatban örülhettünk a győzelemnek. Szerencsére ilyenből nem volt kevés, a komáromi járási csapatversenyeket, Szabad Föld Kupákat többször is megnyerte a Túri József vezette ászári csapat, amelyben a két Bánszegi mellett a legtöbbször még Kovács Zoltán, Bárány János és Riez Péter szerepelt. Egyesületünk létrehozásakor a fő cél éppen az volt, hogy "csapatunk" legyen, és közösségünkben a térség valamennyi sakkbarát megtalálhassa a helyét és örömét.

 

2000.04.20-23. Mátra Kupa Gyöngyös, 60 fő, 7 ford. / 5 pont (4+ 2= 1-), 4.hely.
Lengyel László (F2216) - Bánszegi Attila (F0000)  FIDE verseny  1. forduló.
1. c4 Hf6 2. Hc3 d5 3. cxd5 Hxd5 4. g3 c6 5. Fg2 g6 6. Hf3 Fg7 7. 0-0 0-0 8. d4 Fide értékszám nélküliként tapasztalatlannak számítottam, de próbáltam Grünfeld védelem-szerűen játszani, azt hittem azt ismerem. – Hxc3 9. bxc3 Va5 10. Fd2 c5 11. a4 c4 12. Bb1 Hc6 13. e4 Va6 14. Fg5 h6 15. Fe3 Ha5 16. Hd2 Fd7 17. Bb4 e5 18. Vc2 Bfc8 19. dxe5 Ff8 20. Bb2 b6 21. Ba1 Hb7 22. Bba2 Hc5 23. f4 Hb3 24. Be1 Fxa4 25. f5 b5 26. h4 Hc5 27. Fxc5 Fxc5+ 28. Kh2 Vc6 29. Vc1 Bd8 30. Hf3 Ff8 31. Hd4 Bxd4?! Minőséget áldoztam. 32. cxd4 Bb8 33. d5 Vb6 34. h5 g5 35. Bf1 Vd4 Vezércserét tervezek tisztáldozattal a gyalogbevitelért. 36. f6 c3 37. e6 Fc5 38. Be2 b4 39. Bf5 Vg1+ 40. Vxg1 Fxg1+ 41. Kxg1 c2 42. Be1 b3 43. exf7+ Kf8 Ezt már időzavarban léptük, a forduló leghosszabb partiját játszottuk. 44. e5 b2 45. Bff1 Fb5 46. e6 Fxf1 47. d6 c1V 48. e7+ Kxf7 49. Fd5+ Kxf6 50. Be6+ Kf5 51. d7 Fh3+ 52. Kh2 Vd7+       0 - 1

 

2002.03.15. Ünnepi Sakkverseny Kisbér, 40 fő, 7 ford./ 6 pont (5+ 2= 0-), 1. hely.
Bánszegi Attila (F2122) - Berecki János (F2135) rapid (2x20 perc), 6. forduló.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Hc3 Hf6 4. Fg5 Fb4?! 5. e5 h6 6. Fd2! Hfd7 7. a3 Fe7? 8. b4?! b6 9. Fd3 c5 10. f4 cxb4 11. axb4 Fxb4? 12. Hb5 Fe7 13. Vg4 Kf8? 14. Hf3 Hc6 15. 0-0 Hb4 16. f5 Hxd3? 17. fxe5! H7xe5 18. Hxe5 Hxe5 19. dxe5 f6 20. Bae1 Kg8 21. exf6 Fxf6 22. Vg6 Ve7 23. Hc3 a5? 24. Hxd5 Vc5+ 25. Fe3! Vxd5?? 26. Vf7+ Kh7 27. Bxf6 Ve4?? 28. Bxh6 matt  1 – 0

 

Szövegdoboz:

 

Sebestyén Gábor

1980. 05. 27.

Élő: F2129

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár

 

Már a kezdetektől az egyesületünkben játszom és a 2003-2004-es szezontól a Mór csapatában is részt veszek vendégjátékosként. Értékszám nélkül a kilencedik táblán, ifiként vágtam neki első évadomnak. Ez alatt a pár év alatt fokozatosan fejlődtem föl a mesterjelölti szintig. Az egyesületben nem csak sakktársakra, de barátokra is szert tehet az ember, manapság már nem csak sakkozni járunk össze. Nem bántam meg, hogy komolyabb energiákat fektettem ebbe a csodálatos játékba. Villamosmérnök hallgatóként és a mindennapi életben is rengeteg hasznát veszem a logikus gondolkodásnak, amit a sakk nagymértékben fejleszt.

 

Íme egy a közelmúltban játszott partim: Etyek-Mór 2004

Spanyol megnyitás (C80) Sebestyén Gábor (F2129) – Szabó Balázs (F2111)

 

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Hf6 5. 0-0 Hxe4 6. d4 b5 7. Fb3 d5 8. dxe5 Fe6 Hosszú partiban eddig még nem játszottam a nyílt spanyolt. 9. Fe3 Fc5 10. Fxc5 Hxc5 11. c3 Hxb3 12. axb3 0-0 13. Be1 He7 14. b4 Rögzíti az a6 gyalogot és lehetőséget ad a Hbd2-b3-c5 manőverre. A terv: a félig nyílt a vonalon felsorakoztatni a nehéztiszteket és túltámadni az a6 gyalogot. - Vd7 15. Hbd2 Fg4 16. h3 Fh5 17. Hb3 c6 18. Hc5 Vc8 A világos huszár megtalálta ideális helyét, míg a sötét vezért az a6 gyalog védelme c8-hoz köti. 19. Vd3 Hg6 20. Hd4!? 20. g4 hiba lenne, mert Hf4 felszámolja a királyállást.
-Hf4 21. Ve3 A csere után sötétnek rossz futója marad “nagyszerű paripámmal” szemben. - He6 22. Hdxe6 fxe6 23. Ba5 Bf7 24. Bea1 Bfa7 25. B1a3 Fe8 26. Ve1 Fd7 27.  Va1 Vc7 A terv maradéktalanul megvalósult. 28. Bxa6 Bxa6 29. Bxa6 Bxa6
30. Vxa6 Kf7 31. Va5! Vc8 32. Va7 Ke8
Döntő  fölény. 33. f4 Vd8 34. Kf2 (34. f5! exf5 35. e6 Fxe6 36. Hxe6) - Ve7 35. Vb7 h5 36. Kg3 g6 37. Vxd7+ Vxd7 38. Hxd7 Kxd7 39. Kh4 c5 40. bxc5 b4 41. Kg5 bxc3 42. bxc3 Kc6 43. Kf6  1-0

 

Egy izgalmas schnell parti (2x3 perc), amelyet az Interneten játszottam világos színnel:
1. e4 g6 2. d4 Fg7 3. Hc3 b6 4. Fe3 Fb7 5. Vd2 d6 6. 0-0-0 Hd7 7. f3 Hgf6 8. g4 c5
9. Hge2 Vc7 10. Kb1 0-0-0 11. Hb5 Vb8 12. g5 Hh5 13. Fh3 cxd4 14. Hexd4 e6

15. Vc3+ Hc5 16. Hxe6!! Fxc3 17. Hxc5+ Bd7 18. Hxd7 Va8 19. Hxb6+ Kd8

20. Bxd6+ Ke7 21. Bd7+ (21. Fc5!!)- Kf8 22. Fc5+ Kg7 23. Hxa8 Fxa8 24. Hxc3 Fc6

25. Fd4+                1-0

 

 

 

Kedves Sakkozók, Sakkbarátok!

 

 

A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet, mint a Sakkbarátok Egyesülete főtámogatója tisztelettel köszönti ezen kiadvány összes olvasóját!

 

A takarékszövetkezet nemcsak szponzorálási céllal, hanem jól felfogott üzleti érdekből is támogatja e nemes sportág egyesületi művelőit. Az ész, a megfontoltság, az előrelátás és mellette a kellő bátorság, fantázia és persze a szerencse ugyanúgy elengedhetetlen „kelléke” az üzleti életnek, a vállalkozások, a pénzügyek világának, mint a SAKK-nak.

 

A sakk sok nemes tulajdonságra nevel, fejleszt készségeket, ezért az egyesület versenyzői, vezetői különösen becsülendők azért, hogy módszeresen foglalkoznak az utánpótlással. Hisszük és valljuk, hogy a sakk az életre is nevel: aki e sporttal-játékkal komolyabban megismerszik, ő az életben is más szemlélettel, racionális döntéseket hoz. És pénzügyei intézésében – nálunk, vagy másik takarékszövetkezetnél – megtapasztal-hatja azt a korrekt, fegyelmezett partnerséget, ami a sakkban, a versenyeken is elengedhetetlen.

 

Reméljük és bízunk benne, hogy egyre több sakkozót, sakkbarátot üdvözölhetünk a takarékszövetkezetek – mint az egyetlen magyar, kis magántulajdonú pénzintézet – ügyfelei sorában. A hasonló gondolkodás-mód, a racionalitás összehozza az Élet nagy sakktábláján való sikeres szereplésben az arra kellően felkészült versenyzőket! Sikeres versenyzést, jó kibicelést kívánunk a 64-es és a nagyobb mezőkön is. Feketén – fehéren.

 

 

 

Pál József ügyvezető
Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

 

 

Valamennyi támogatónk segítségét nagy tisztelettel  K Ö S Z Ö N J Ü K  !

 

Egyesületünk jelenlegi hosszútávú pénzbeni támogatóinak „erősorrendje”:

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET,     Pál József

                                    Főtámogató

HÉTFORRÁS RT,                                                           Horváth Zsolt

TESSZTA KFT,                                                               Alföldi Zsolt

PROBITAS KFT,                                                             Bánszegi Attila

KISBÉR ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ,                                      Lovászy Ödön

INTENT AUDIT KFT,                                                    Nagy József

HERING TRADE KFT,                                                  Török Ferenc

 

Egyesületünk hosszútávú természetbeni támogatói :

JAGDFELD HUNGÁRIA KFT,                                    Brassay Sándor

ÁSZÁRI RT,                                                                     Böör Gyula

ARANYKALÁSZ BORÁSZATI SZÖVETKEZET,   Szabó Gábor

CSORVÁSI BT,                                                                Csorvási Sándor

SPORT BÜFÉ,                                                                  Dömötör György

VITA-SÜTŐ KFT,                                                           Vindich Józsefné

VÁROSI SPORTCSARNOK,                                        Vida Gyuláné

VÁROSI KÖNYVTÁR,                                                  Morvai Józsefné

MASSIVE KFT,                                                               Kis Attila

 

Egyesületünket támogatja Ászár község és Kisbér város önkormányzata.

Kiadványunk a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

 

K Ö S Z Ö N J Ü K azoknak a támogatóknak, cégeknek, vállalkozóknak,

a segítségét is, akik egy-egy alkalommal, illetve egy-egy eseményhez kapcsolódóan nyújtottak egyesületünk számára pénzbeni vagy természetbeni támogatást ! K Ö S Z Ö N J Ü K az 1%-os felajánlásokat !      

 

Közhasznú szervezetünk ezúton köszöni meg magánszemély szimpatizánsaink, sakkbarátaink pénzbeni felajánlásait !

K Ö S Z Ö N J Ü K Bánszegi Attila, Brettschneider József, Csaba Lajos, Istvándi Jenő, Jámbor Jenő, Kégl Attila, Malomsoki László, Sebestyén Imre, Szögyényi Attila, Varga Ferenc segítő támogatását ! 

 

                                                           

                                                                                     

          SAKK – TAVASZ         ESEMÉNYSOROZATOK     

 

Legnépszerűbb, hagyományos rendezvényeinket évek óta esemény-sorozattá „fűzve” bonyolítjuk le. A SAKK – TAVASZ KISBÉR – ÁSZÁR elnevezésű programsorozat a III. 15-ei ünnepi egyéni sakkversennyel kezdődik, tartalmazza az Ászár – Kisbér sakk csapatmérkőzést, a Kisbéri Open Fide értékszám szerző 4 napos nemzetközi versenyt, a Majális Kupa csapatversenyt és május utolsó szombatján az ászári gyermek- és falunap alkalmával megrendezett Túri József emlékversennyel zárul. A két önkor-mányzattal együttműködve szervezett eseménysorozatunkon legutóbb már összességében több mint háromszázan vettek részt !

                                                                                               

          T Ú R I   J Ó Z S E F     E M L É K V E R S E N Y     

 

Alapító tagunk előtt tisztelegve és Rá emlékezve tartjuk meg Ászár község nyílt, egyéni sakkbajnokságát a Túri József / 1957 – 1998 / emlékversenyt. Túri József nemcsak sakkozóként, hanem a helyi sakkélet szervezőjeként, pedagógusként, számtalan ászári gyermek és sakkozó tanítómestereként is nagyon sokat tett a sakkozók és az ászáriak közösségéért. Emlékversenyünkön – tekintettel a gyermeknapra is – valamennyi fiatal ajándékcsomaggal térhet haza, a nyílt verseny dobogósai pedig kupákkal gazdagodnak. 2003-ban Sebestyén Gábor második helye, 2004-ben Bánszegi Attila első helye, 2005-ben Sebestyén Gábor holtversenyes dobogós helyezése is bizonyíték Túri József kiváló munkásságára.

 

Az eddigi győztesek:  2003 Gonda László     2004 Bánszegi Attila

                                    2005 Vertetics Attila

                                                                                                                       

          S     Z     I     M     U     L     T     Á     N     O     K                 

 

Az eltelt évek során több alkalommal rendeztünk jó hangulatú, színvonalas szimultánokat. Vendégeink voltak: Sax Gyula és Adorján András nemzetközi nagymesterek, olimpiai bajnokok és világbajnok jelöltek. Lukács Péter nemzetközi nagymester, BEK-győztes. Valamint szívesen emlékezünk vissza dr.Bencze László, Farkas Gyula és Gonda László Fide mesterek szimultánjaira is.

 

Szövegdoboz:  Varga Ferenc

1936.08.21.

Élő: 1518

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár

 

1956-ban 20 évesen elhagytam az országot és Svájc fővárosában telepedtem le. Bernben alakítottunk egy magyar sakk-klubot, ahol aktív társasági életet folytattunk. Már aktív dolgozóként terveztem, hogy nyugdíjas koromban haza települök és bekapcsolódom a helyi sakkéletbe. 2001. szeptemberében költöztem Kisbérre. A Kisbéri Újság sportrovatából értesültem, hogy itt is van sakkegyesület. Megkerestem a helyi sakkozókat és hetek alatt sikerült bekapcsolódni az egyesületi munkába. Egy baráti társaságba, fiatalos, jó közösségbe kerültem, ahol színvonalas edzések és versenyek vannak.

A Megyei Bajnokságban és a kistérségi bajnokságban a 2. csapat vezetője vagyok. Eddig keveset játszottam versenypartit. Ez egy kicsit érződik a játékomon, de igyekszem biztos védelemre építeni a támadást.

Megyei Csapatbajnokság                  2005. 01. 16.        9. tábla

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár II. : Lángos Józsa PTSE

Bokros Norbert  - Varga Ferenc

e4 e5 2. Hf3 d6 3. Fc4 Fe7 4. Hc3 c6 5. d4 exd4  6.  Hxd4 Hf6 7. 0-0 0-0 8. Vf3 Korai még Vezérrel fejlődni. 8. - Hbd7 9. Hf5 He5 10. Hxe7+ Vxe7 11. Ve2 a5 12. a4 b6 13. h3 h6 Mindketten keressük a fejlődés útját. 14. f4 Hxc4 15. Vxc4 Vd7 16. Fe3 Fa6 17. Vb3 Fxf1 18. Kxf1 c5 A b6 gyalog Bfb1, Vezérfogás miatt nem üthető. 19. Bd1 Vc6 20. e5 dxe5 21. fxe5 Hd7 22. Bd6 Vb7 23. Hd5 Bab8 24. Fxh6 Hxe5 25. Fxg7 Nem volt korrekt beütni, mert a Huszár és a Vezér visszaér védekezni. 25. - Kxg7 26. Vg3+ Hg6 27. Hf4 Ve4! Ezt a lépést nem számolta fiatal ellenfelem. 28. Hh5+ Kh6 29. h4 Vf5+ Az első és egyetlen sakkadásom! Dönt a tisztelőny. 30. Hf4 Kh7                0-1                                                                                                                        Világos feladta.

Majális-Kupa sakkverseny a kisbéri sportcsarnokban.

 

Szövegdoboz:  Barátok között

A bábukat nézem. Emez olcsóbb műanyag, az szépen faragott lakkozott fa. Odébb egzotikus elefántcsont és ében színű készlet. Melyiket vegyem? Megvenném a harmadikat, a csodálatos figurákból állót! Lehet a távoli Keletről került ide a polcra. Repülőszőnyeg hozta aranykupolás palotából, és a bábuk maguktól is tudnak mozogni, szólnak is gazdájukhoz, mert varázsló érintette őket varázsvesszőjével! A varázslattól életre keltek és mindig győztes hadseregem lesznek, ha akarom és mondom a bűvös szót! Mi lehet a varázsszó? -Papa! Sakkozzunk! -Hallom. Megveszem. Talán kis unokámnak megszólalnak, életre kelnek! Király bácsi, királykisasszony, pacika... Édesapja 2. osztályos korában második lett megyei versenyen. Szalad az idő! Akkoriban minden évben elmentünk az iskolások versenyeire. Jó vetélytársak voltak Túri József ászári tanítványai. Erős csapattal jártunk tisztességesen helytállva sok versenyen a megyében. Laci, Gábor, Norbi, Imre, Péter Csehszlovákiában is járt. Boldogság, ha akár kevéssel is, legyen az akár a lehetőség megteremtése is, hozzájárul az ember, hogy a gyermekeknek feltáruljon a sakk szépsége. Régebben jóval kevesebb sakkverseny volt felénk, ezért is vártuk minden évben a Falusi szpartakiádot. Aztán jött a Karácsony! Asztalitenisz, sakk, az ünnep szeretete - Sárkányi Karácsony! A sakk az életre emlékeztet, célt tűzünk ki magunknak, keressük a hozzá vezető utat. Elérjük, de lehet egy melléfogás miatt hirtelen, összeomlik minden. Itt is van öröm, vagy bánat. Külön élmény a fiatalokkal játszani. Tudom már nagyon, nem szabad őket lebecsülni! Szeretem házi edzésre felhasználni a számítógépet, nem sértődöm meg, ha a hosszabb gondolkodás után kiírja: Carpe diem!

 

Az alábbi rövid játszmában sötét szinte az első lépésektől támadó játékkal, de jól kombinálva kezében tartja a partit. 2003. K-EM csapatbajnokság

Ruszin Rita – Salamon Péter

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Hf3 Fe7 4. Fe4 Fh4+ 5. Kf1 d6 6. d4 Fe6 7. Fxe6 fxe6 8. Fxf4 Hd7 9. Hc3 Hh6 10. g3 Ff6 11. e5 dxe5 12. dxe5 Fe7 13. Kg2 Hf5 14. Hd4 Hxd4 15. Vxd4 Fc5 16. Vc4 Ve7 17. He4 h6 18. Bad1 Fb6 19. Bhf1 0-0-0 20. Fxh6 Hxe5 21. Vc3 Bxd1 22. Bxd1 Hg4!? 23. Fg5 Bxh2+ 24. Kf3 Vf7+ 25. Ff4 Vh5 26. Hd6+ Kb8 27. Vxg7 Hf6+ 28. g4 Vh3+ 29. Fg3 Bf2 matt  0 – 1

 

S, mondom én elérkezett az idő, amikor a tanító tanul a tanítványtól!

                                                                     Vinkovits László

 

Szövegdoboz:

Salamon Péter

1982 04. 11.

Élő: 1813

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár

 

Bakonysárkányban lakom, hogy is kerültem én a Kisbér-Ászár csapatába? Úgy körülbelül 8-9 éve Vinkovits László vitt el egy házi bajnokságra, ami még a tűzoltószertárban zajlott. Nagyon jól éreztem magam, tetszett a verseny és a társaság is. Azóta ha időm engedi részt veszek a rendezvényeken. Jelenleg a dunaújvárosi főiskolára járok műszaki informatikus szakra, "lassan" végzek, ha minden jól megy! Sajnos nincs annyi időm amennyit igazán szeretnék a sakkra fordítani, de remélem ez a közeljövőben változni fog. Azért így is sikerült feltornáznom magam- igaz csak rövid időre - az első osztályú versenyzők közé! Eddigi legjobb értékszámom 1968, amit 2003-ban értem el a HEMO-Kupa FIDE értékszámszerző versenyen Veszprémben. De sajnos a tavalyi évadban nem igazán ment a játék így 1813-ra esett vissza az értékszámom!

A Veszprémben játszott partik közül íme az egyik:

 

2003 Hemo-Kupa Fide értékszámszerző verseny Veszprém

Bozsoki János 2071 -  Salamon Péter 1856

 

1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 Fc5 4. 0-0 d6 5. h3 Félt a kötéstől? Hiszen c3 majd d4 és sokkal aktívabb a játék - Fd7 6. c3 Vf6 7. d3 Inkább d4-et kellett volna lépnie - h6 8. a4 a6 9. Fc4 a5 10. Hbd2 Helyett Fe3 és kiveszi a jó sötét futót! - Hge7 11. Hb3 g5 12. Hh2 Hg6 13. Hg4 Ve7 14. Vf3 Hf4 15. Hxc5 dxc5 16. He3 0-0-0 17. Hd5 Vd6 Hiba kiütni a lovat hiszen nyílik a g vonal. 18. Fxf4 gxf4 19. Vh5 Bhg8 20. Kh2 Nincs helye a vezérnek  - Bg5 21. Vh4? Vf3 valamivel jobb lett volna, de sötét akkor is jobban áll Bdg8 Már nincs mit tenni 22. Bg1 Vg6 23. g3 Bh5 24. gxf4 Bxh4 25. Bxg6 Bxb3+ 26. Kg1 Bxg6+ 27. Ke2 Bh1+   0-1

 

És egy parti  a megyei csapatbajmokságról,  Petőfi – Sakkbarátok 2003

Anonymous – Salamon Péter

 

1. e4 e5 2.Hf3 Hc6 3. d4 exd4 4. Hxd4 Fc5 5. Fe3 Vf6 6. c3 Eddig Skót játék - Hge7
7. Hc2 d6
Nyitni akarom a d vonalat, ő nem. 8. Fc4 Vg6 9. 0-0 He5 10. Fd3 Fh3
11. He1 Fg4 
Csak Fe2 vagy Hd2 marad 12. Vc2 Fh3 13. Fxc5? Hf3+ 0-1

 

                                                                                                                       

   E G Y E S Ü L E T I     H Á Z I     B A J N O K S Á G O K        

 

A nem kevés egyesületi rendezvény, a különböző csapatbajnokságok és a rendszeres edzések mellett több alkalommal és több féle formában is hír-dettünk meg, illetve szerveztünk egyesületi házi bajnokságokat. Az utóbbi 2-3 évben különböző kategóriákban / ifjúsági, amatőr, félprofi, profi / 6 versenyen elért 4 legjobb helyezés alapján osztottuk ki a győzteseknek járó serlegeket. Sakkozóink egyre növekvő általános túlterheltsége miatt sajnos 2005-ben az addig megszokott átlagos 26-30 fős részvételi létszám erősen megcsappant a bajnokság végére, így nem hirdettünk győzteseket. Nem mondtunk le arról, hogy megtaláljuk a verseny legmegfelelőbb lebonyolítási formáját, amely mellett többen tudnának bekapcsolódni…

Eddigi győztesek:

               Ifjúsági               amatőr                 félprofi                    profi

2003   Pászti Csaba    Sebestyén Imre    Csaba Lajos            Bánszegi Attila

2004   Pászti Csaba    Sebestyén Imre    Vinkovits László    Bánszegi Attila

                                                                                                                                  I  F  J  Ú  S  Á  G  I        S  A  K  K  O  Z  Ó  I  N  K        

 

Az első évek legjobb ifjúsági sakkozói közül Sebestyén Gábor és Salamon Péter is a felnőtt csapat játékosa! Bujna Péter és Torgyán Klaudia a labdarúgást, illetve a kézilabdát választotta. Nehéz megtartani tehetséges ifjúsági sakkozóinkat, hiszen a továbbtanulás általában a sakk-kal való szakítást is jelenti. Az ászári „ifjak” ifjú Túri József, ifjú Nagy András, ifjú Sebestyén Imre is messzire kerültek egyesületünktől, pedig a Lékó-Halifman mérkőzésen még együtt szurkoltunk. A Brettschneider Máté, Szarvas Erzsébet, Tóber András, ifjú Csaba Lajos kisbéri kvartettből ma már igazán csak a Lajosra számíthatunk. Persze mindig jönnek újak: a Pászti Csaba, Jung István, Brettschneider András, ifjú Farkas Ferenc összeállítású csapat nagyon sok örömet szerzett, Alföldi Máté, Bánszegi Rebeka, Szalai Gábor csatlakozhat hozzájuk. Aztán itt vannak a gimisek: Fehér Lajos, Molnár Gábor, Szabó Kálmán, Vida Gergő csak rajtuk múlik… A kisebbek: Baranya István, Jére Hunor, Mogyorósi Márk, Végh Dániel, Végh Bence, Végh Tibor és hála Istennek még jó sokan! Az NB II-ben is erősségei lehetnek csapatunknak a határontúlról, Komáromból Pallag Gergely, Mórról pedig Ruff László.

 

                                                                                               

       Z I R C – TÉRSÉGI,    BAKONY-VÉRTES TÉRSÉGI  

 

Évek óta részt veszünk a Zirc központtal szervezett előbb Zirc – térségi, majd Bakony – Vértes térségi elnevezést viselő csapatbajnokságban. A szombat délutánonként sorra kerülő fordulók „kocsmákban” kerülnek megrendezésre sajátos hangulatot teremtve ennek az oda-visszavágós alapon zajlódó 4 fős csapatok által vívott 16 játszmás összecsapásoknak. A népszerű vetélkedésbe egyesületünk általában 2 csapatot nevez be. A három megyét átfogó versengésben újabb és újabb sakkbarátságok születnek és kölcsönösen részt veszünk egymás sakk rendezvényein. A csapatbajnokság egyetlen „szépség hibája”, hogy még nem tudtuk megnyerni eddig egyetlen egyszer sem…

                                                                                                                       

         CSAPATAINK     DOBOGÓS       HELYEZÉSEI       

 

2002/2003       ZIRC – TÉRSÉGI      csb.                              3. helyezés

2002/2003       TELOR KUPA           Pusztavám                   2. helyezés

2003/2004       MCSB Komárom – Esztergom megye        1. helyezés

2003/2004       LÁNGOS JÓZSA      Tatabánya                    2. helyezés

2003/2004       Megyei Diák Olimpia / felsős fiúk                  3. helyezés

2004/2005       Megyei Diák Olimpia / középiskolás fiúk       3. helyezés

2004/2005       BAKONY – VÉRTES térségi csb.                2. helyezés

2004/2005       MCSB Komárom – Esztergom megye           2. helyezés

                                                                                                                       

                   „Ö R Ö K Ö S”    SAKKBARÁTOK                           

 

Mindenképen szeretnénk külön is megemlíteni és felsorolni azokat a sakktársainkat, akiknek egész életen át tartó sakk szeretete nélkül nem jöhetett volna létre egyesületünk, s akikre mindig lehet számítani, ha sakkról van szó: legyen az verseny, szervezés vagy bármely feladat. Köszönjük „örökös” sakkbarátaink Kiss István, Kun Zoltán, Hadnagy Tibor, Horváth János, Sebestyén Imre, Riez Béla, Pászti István, Iványi Ferenc eddigi munkáját és segítségét, valamint minden – a kiadványban helyszűke miatt meg nem említett – sakkbarátunk támogatását.

 

 

Szövegdoboz:

Csaba Lajos

1961.02.05.

Élő: 1738

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár

 

Lehettem már 8-9 éves, amikor édesapám megmutatta azt, hogy hogyan kell használni a sakktáblát, és a hozzávaló figurákat. Megtanított arra, hogyan léphetünk az egyes bábokkal. Sokat játszottam a barátaimmal, és akkor azt hittem, hogy tudok sakkozni. Jóval később, már felnőtt fejjel jöttem rá, hogy a sakktudásom nagyon kevéske. Amikor a hat éves fiamat elvittem sakkedzésre, akkor kezdtem én is komolyabban foglalkozni a sakk tudományával. A cseljátékok állnak legközelebb hozzám, mert alapvetően a kombinációs stílus követője vagyok. Szívesen áldozok, ha csak egy kicsi esélyt is látok arra, hogy ezzel támadáshoz juthatok, vagy átvehetem a játék irányítását. Ezt a kockázatos játékot főleg rövidebb idejű partikban lehet kamatoztatni. Az alábbi játszmát nem rég játszottam, és bár nem győztem benne, de úgy érzem, hogy jellemző rám.

K - E. Megyei csapatbajnokság 2004/2005 Sakkbarátok - Lángos Józsa PTSE

Csaba Lajos 1738 - Zémann Adrienn 1856 Szicíliai védelem Morra-csel

1. e4 c5 2. Hf3 Hc6 3. d4 cxd4 4. c3 dxc3 (Lépéscserével értük el a Morra – cselt.)
5. Hxc3 g6 6. Fc4 Fg7 7. 0-0 d6 8. Hg5 Hh6 9. f4 0-0 (f4 a támadás fokozását segíti, de egyben veszélyeket is rejt.) 10. Fd3 Hg4 11. Vd2 Fd4+ (Most hiányzik az f2 gyalog. Sötét átvette az irányítást.) 12. Kh1 Hb4 13. Fe2 Fe3 14. Vd1 Hf2+ 15. Bxf2 Fxf2
(A kezdeményezés visszavételére minőségáldozat.) 16. Vb3 Hc6 17. Hd5 e6 (A huszár kellemetlen sötét számára a centrumban, és nyitotta a világos vezérnek a 3. sort.)
18. Vh3 h5 19. Fxh5 Kg7 (A futó nem üthető a fenyegető matt miatt. Egyetlen jó lépés a Kg7 volt.) 20. Fxg6 Bfh8 21. Fh7 exd5 22. f5 He5 23. He6+ fxe6 (A huszáráldozat csak a lépésismétléses döntetlenre elég.) 24. Vh6+ Kf7 25. Vh5+ Kg7               döntetlen              

            Az ifjak: Jung, Brettschneider, Farkas, Pászti.  Zámbó és Bánszegi.

Szövegdoboz:  Komlósi Tibor

1968.02.08.

Élő:     F1875

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér – Ászár

 

Egészen fiatalon ismerkedtem meg a sakkal és egy életre elkötelezettje lettem ennek a sokoldalú játéknak. Az egyesület megalakulása óta részt veszek a működésben. Sakk szakmai fejlődés szempontjából nagyon sokat jelentett az ott eltöltött idő, ahol barátok között és szórakozva sajátíthattam el e nemes sportot. Egyéni versenyen az eddigi legjobb eredményem a 2003-ban Pápa város nyílt bajnokságán elért második helyezés, aminek köszönhetően I. osztályú minősítést értem el. 2004 évi versenyeredményeim alapján Fide értékszámot szereztem. A hosszú távú stratégia helyett, inkább a taktikai bonyodalmak vállalását részesítem előnyben, amint az a következő partikban is látható:

 

MCSB 2004/2005               Sakkbarátok Egyesülete – ZOLTEK II. Nyergesújfalu

Kiss István - Komlósi Tibor Francia védelem

 

1. e4 e6 2. g3 d5 3. Fg2  Világos Fg2-es felépítése ellen még nem játszottam versenypartit. - Hf6 4. e5 Hfd7 5. d4 c5 6. c3 Hc6 7. Hf3 Fe7 8. 0-0 b6 A nehezen játékba hozható fehér mezőkön mozgó futómnak csinálok helyet. 9. Ha3 Fa6 10. Be1 cxd4 11. Va4 Fb7 12. Hxd4 Hxd4 13. cxd4 0-0 14. Fd2 a6 15. Bac1 b5 16. Vb3 Vb6
A d4 pontot veszem célba. 17. Fb4 Fxb4 18. Vxb4 Bac8 19. Ff1 Hb8 20. Vd2 Hc6 21. Hc2 Bc7 A bástyák duplázása a célom a nyílt c vonalon. 22. Bed1 Bfc8 23. Fg2 a5 24. He3 h6 25. Fxd5? exd5 26. Hxd5? Hxd4! A vezért ütésben lehetett hagyni!

27. Hf6+ Vxf6 28. Bxc7 Hf3+         0-1          világos feladta

 

Kisbér Open          2004.05.01.

Bányai Sándor – Komlósi Tibor                  Grünfeld védelem

 

1. d4 Hf6 2. c4 g6 3.Hc3 d5 4. Hf3 Fg7 5. Vb3 dxc4 6. Vxc4 0-0 7. e4 a6 8. e5 b5 9. Vb3 Hd7 10. h4 c5 11. Fe3 c4 12. Vd1 Hc6 13. h5 Hb6 14. hxg6 fxg6 15. Hg5 h6 16. He4 b4 17. Ha4 Hxa4 18. Vxa4 Vd5 19. Hc3 Vd7 20. Fxc4+ Kh7 21. He4 Hxe5 22. Vxd7 Hxd7 23. Hg5+ Kh8 24. Hf7+ Bxf7 25. Fxf7 Kh7 26. Bc1 Hf6 27. Bc7 e6 28. Fxe6 Fxe6 29. Fxh6 Hd7 30. Fe3 Kg8 31. d5 Ff5 32. f3 Fe5 33. Bb7 Fg3+ 34. Kd2 a5 35. Fd4 He5 36. Bbh7 Ba6 37. Bh8+ Kg7 38. Bh7+ Kf6 39. Be8 Bd6 40. Be7 Bxd5 41. Ke3 Bxd4              0-1               világos feladta

 

 

NB II-BEN A SAKKCSAPAT!!!

Malomsoki László tudósítása az osztályozó mérkőzésekről:

A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár osztályozó mérkőzést játszott az NB II-be jutásért 2005. május 21-én Kisbéren a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet nagytermében. A Magyar Sakkszövetség a Péti MTE ( Munkás Testedzők Egyesülete ) csapatát jelölte ki ellenfélnek. Noha az értékszámok alapján a péti csapat volt az esélyesebb, ( csak az 1., a 2., a 11. és a 12. táblán volt nagyobb a mieink az értékszáma ) mégis 7,5-4,5 arányú hazai győzelem született! Az első táblán Kukel Imre sötéttel is megmutatta, ki a legény a gáton! A második táblán Sebestyén Gábor ismét bebizonyította, hogy ellene szickóban tisztet áldozni nem egy életbiztosítás, meg is nyerte a játszmát. A harmadikon Bánszegi Attila fordulatos játszmában igazságos döntetlent ért el. Szinável Zsolt gúzsba kötötte ellenfelét és bebizonyította, hogy egy rossz lépés az hátrány, két rossz lépés az vereség. Zsolti 16 (!) jó lépést tett és nyert. Pallag György küzdött, mindent bevetett, jutalma fél pont lett. Komlósi Tibor szép játszmavezetése is fél pontot hozott. Módos Dániel nagyot hibázott, amit ellenfele kihasznált és nyert. Malomsoki László partijában egy lépést elhibázott és kikapott. Farkas Ferenc türelmes játékkal, oktatni való stílusban, minőséget, majd játszmát nyert. Salamon Péter rossz megnyitásválasztás miatt került hátrányba, feladta. A kis Farkas Ferenc farkasként támadott, nem félt semmitől, szép győzelmet aratott. Ruff László a tizenkettes táblához jött, látott és győzött. Az “odavágó” megvan, készülünk a visszavágóra, szorgalmasan keressük az interneten a játszmáikat.

 

A péti visszavágó mérkőzésre  június 12-én vasárnap utaztunk. “Szurkoló tábor” is jött velünk: két csapattag, Dékány Lajos és Horváth Miklós szurkolt nekünk. A hazai csapat erősített, két táblán cserélt, nagyobb értékszámú játékost vetett be. A rendkívül feszült hangulatú mérkőzésen, mintegy 3 órai játék után a 12. táblán Ruff Lacika győzött először egy szép, kettős sakk, felfedéses motívummal. Ezután Bánszegi Attila, az egyesület elnöke gyűjtötte be a teljes pontot. Első táblásunk, Kukel Imre teljesen leszorította ellenfelét, majd tisztnyeréssel feladásra kényszerítette. 3 pontunk van. Kikapunk a 2.
( Sarok Péter ) és az 5. ( Szinável Zsolt ) táblán. 3:2 az állás javunkra. Remizett Pallag György. Már csak egy pont kell, és nyertünk, mert az 1. táblán a mi játékosunk győzött. Aki fel tud állni a táblája mellől, körbejárva ráncolhatja homlokát. Talán nincs ember, aki fogadna ránk valamely bukméker irodában. Borult égből napsütés: Malomsoki László szorongatott állásban 3 lépéses, futóáldozatos ( Dékány Lajos szerint zseniális ) mattot ad! Megnyertük az osztályozót, feljutottunk az NB II-be! Mindenki kienged, megnyugszik. Már minden pont ajándék. Sebestyén Gábor a 3. táblán bástyát áldoz, hogy egy gyönyörű mattot adhasson. Ellenfele hosszú percekig vizsgálja az állást, de nem talál mentést, feladja. Módos Dániel megengedi ellenfelének, hogy besétáljon gyalogjaival 1-2 vezérért, miközben mattot kap. Ellenfele a matt előtt inkább feladja. Komlósi Tibor egy rendkívül bonyolult játszmában szorongatja ellenfelét, de nem sikerül a teljes pontot begyűjtenie. Kár, pedig megérdemelte volna. Farkas Ferenc ellépte a Grünfeld-védelmet, veszít. Azért ellenfelét jól megdolgoztatja a győzelemért. A kis Pallag Gergely - 5 perce volt hátra és 7-et kellett lépnie - időzavarban tiszthátrányt mentett minőséghátrányra és sétál be gyalogjaival. Az elemző szobában mindenki látja, ha a futójával leüti az ellenfél bástyáját, veszít. Nem ütötte le, rendkívül szép játékkal, több mint 5 órai játék után nyer. Győztünk 8:4-re. Ősszel játszhatunk a Nemzeti Bajnokság második osztályában.